Borgström & Bodström advokatbyrå
Claes Borgström Advokat

Claes Borgström

Claes Borgström studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. 1974. Han arbetade därefter som biträdande jurist hos advokat Lars Bergström (senare Stureplans advokatbyrå).

Under åren 1980-1990 drev Claes egen advokatbyrå i kontorsgemenskap med bl a advokat Bertil Molle och åren 1990-2000 var han delägare i Advokatfirman Sju Advokater. Han var också 1992-2000 ledamot av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

År 2000 förordnade regeringen Claes som jämställdhetsombudsman, en tjänst han innehade t o m augusti 2007.

Den 1 september 2007 startade han och Thomas Bodström tillsammans Borgström & Bodström advokatbyrå.

Språk:
Svenska och engelska

Inriktning:
[Brottmål, Offentlig försvarare, Målsägandebiträde, Arbetsrätt, Diskrimineringsrätt, Affärsjuridik, Avtalsrätt, Skadeståndsrätt]